۵%- قیمت اصلی ۳۶,۲۰۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان است.