۴%- قیمت اصلی ۵۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.
۴%- قیمت اصلی ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.