۹%- قیمت اصلی ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان است.